Skip to content

Geologian tutkimuskeskus ja Luonnonvarakeskus tiivistävät yhteistyötään, joka edistää luonnonvarojen vastuullista käyttöä

Geologian tutkimuskeskus ja Luonnonvarakeskus Luke ovat ovat alansa tunnustettuja tieteellisiä osaajia, GTK on geologisissa luonnonvaroissa ja Luke uusiutuvien luonnonvarojen kestävässä käytössä. Yhteistyötä on tehty jo mm. Etiopiassa. Kuva: Tegist Chernet, GTK.

Yhteistyö tukee molempia organisaatioita täyttämään paremmin kansainvälisissä tarjouskilpailuissa asetetut vaatimukset, jotka edellyttävät laajaa osaamista kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja luonnonvarojen hallinnan muutoksiin vastaamiseksi. Yhteistyömallilla tavoitellaan aiempaa suurempia projekteja toteutettavaksi yhdessä muiden Tulanetin jäsenten kanssa.

”Osaamisemme täydentävät erinomaisesti toisiaan. Sosioekonomiset ja ympäristön haasteet ovat niin systeemisiä ja monitahoisia, ettei niitä ratkota vain yhden alan tutkimusosaamisella. Nyt pystymme katsomaan haastetta laajemmasta näkökulmasta ja löytää vaikuttavampia ratkaisuja”, sanoo Philipp Schmidt-Thomé, kansainvälisen toiminnan päällikkö, GTK.

”Luonnonvarojen kestävän käytön ja ilmastoviisaiden ratkaisujen haasteet ovat globaaleja, ja niiden merkitys kasvaa. Tiiviimpi yhteistyö ja laajemmat kumppaniverkostot auttavat meitä vaikuttavampien ratkaisujen innovoinnissa, ja sitä kautta kansainvälinen vaikuttavuutemme vahvistuu”, sanoo John Kettle, asiakkuuksien ja kansainvälisen yhteistyön johtaja Lukesta.

Esimerkkinä onnistuneesta yhteistyöstä on ruoan turvallisuutta ja kestävää tuotantoa edistänyt projekti Etiopiassa vuosina 2014–2018. Projektin rahoitti Ulkoasiainministeriö IKI-rahoituksella.

”Projektissa tutkittiin sopivan kalkkimäärän ja raekoon vaikutusta happaman maan satoon. Ilman kastelun ja lannoitteen lisäämistä pystyimme parantamaan satoa jopa 50 prosenttia. Lähdimme näyttämään viljelijöille vaikutusta konkreettisesti testaamalla heidän maillaan. Projektin tulokset koottiin oppaaksi ja tietoa levitettiin laajasti eri paikallisille sidosryhmille. Tämä alhaalta-ylös lähestyminen toimi hyvin alueella”, sanoo projektin päällikkö Tegist Chernet, erikoistutkija, GTK.

GTK tekee yli 300 projektia vuodessa. Aiheina ovat mm. mineraalien kartoitus ja luonnonvarat, geokemia, -fysiikka ja ympäristöteknologia, kestävä kaivosteollisuus ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Uusiutuvien luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen kehittämiseksi Lukessa on vuosittain käynnissä yli 700 projektia, joista EU-hankkeita on yli sata.

Viime viikolla julkistettiin kotimainen Arctic Research Community -yhteistyö Lapin alueella Lapin yliopiston, Lapin ammattikorkeakoulun, GTK:n ja Luken kesken. Yhteistyön avulla palvellaan paremmin lappilaista elinkeinoelämää.

Lisätietoja: GTK

Back To Top