Skip to content

Oulun yliopiston Mining School, Edunation Oy ja Pyhäjärven Callio ryhtyvät kehittämään kaivosalan ja maanalaisen rakentamisen koulutusta Pyhäsalmen kaivosalueella

Kuva: Tiia Monto / Wikimedia Commons

Oulun yliopiston Mining School, Edunation Oy ja Pyhäjärven Callio ovat sopineet tekevänsä koulutusyhteistyötä Pyhäsalmen kaivosalueella Pyhäjärvellä. Osapuolet tulevat hyödyntämään koulutustarkoitukseen Pyhäsalmen kaivoksen aluetta, jossa varsinainen maanalainen kaivostoiminta on päättymässä 2021 vuoden aikana.

Pyhäsalmen kaivos on Euroopan syvin perusmetallikaivos (1400 m) ja sisältää yli 100 km pitkän kaivostunneliverkoston ja soveltuu erityisen hyvin kaivostekniikan ja maanalaisen rakentamisen koulutustarpeisiin. Nyt julkistetussa hankkeessa haetaan laajaa opiskelijapohjaa lukio-opiskelijoista aina yliopistotasoiseen tutkimukseen.

Opetusministeri Jussi Saramo vieraili Pyhäjärvellä perjantaina 5.3. ja hänelle esiteltiin koulutushankekokonaisuutta. Toimijoiden viesti ministerille oli, että koulutuksen ympärille on mahdollista luoda uutta elinvoimaa koko seutukuntaan ja laajemminkin ympäri Suomea. Kiinnostusta laadukkaalle erityiskoulutukselle on maailmanlaajuisesti ja sen tuotokset tukevat koko Suomen tavoitteita hyvin. Koulutetut tulevat työllistymään suunniteltuihin suurhankkeisiin kaivosteollisuuden ja rakentamisen aloilla. Toiveena ministerille esitettiin, että Opetus- ja koulutusministeriö antaisi tälle kehityssuunnalle täyden tukensa.

Suomessa ja maailmalla on kasvava tarve kaivosalan osaajille ja ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen mm. digitalisaatioon ja automaatioon liittyen. Kaivosala on suuri työllistäjä lukiosta ammattiopintojen kautta korkeakoulu- ja yliopistotasolle. Kaivannaisalan ja maanalaisen rakentamisen tarpeet ja turvallisuusvaatimukset tulevat lähivuosina kasvamaan esimerkiksi uusien kaivosten avaamisen tai perustettavien akkutehtaiden tai energiavarastojen myötä. Suomessa on myös useita suuria raideliikenteen infrastruktuurihankkeita, joissa tarvitaan maanalaisen rakentamisen osaamista.

Oulu Mining Schoolin vetämässä MINETRAIN -koulutusprojektissa (https:// minetrain.eu) on kehitetty kaivosalan koulutusta ammattilaisille ja opiskelijoille Pyhäsalmella muutaman vuoden ajan. Koulutusohjelman pilotkursseille on osallistunut yhteensä lähes sata suomalaista ja kansainvälistä opiskelijaa parissa eri opintokokonaisuudessa (mine life cycle ja digital life of mine) ja tulevaisuudessa tuon määrän uskotaan kasvavan. Nyt uudella mallilla on tarkoitus hakea laajempaa ja kansainvälisempää opintokokonaisuutta tarjottavaksi ja luoda pohja Suomen kasvavalle kaivannaisalan ja maanalaisen rakentamisen tarpeille.

”Pyhäjärvelle ja Ouluun muodostuu merkittävä kansainvälinen kaivannaisalan koulutuskeskittymä. Pyhäsalmen kaivoksen olosuhteet ovat ainutlaatuiset ja tarjoavat hyvät puitteet koulutukselle ja käytännön harjoittelulle. Kiinnostusta näihin elinikäistä oppimista tukeviin opintoihin on ympäri maailmaa ja tavoitteenamme on myös saada houkuteltua parhaat opiskelijat omiin maisteriohjelmiimme.”, kertoo professori Saija Luukkanen OMS:sta.

Edunation Oy tulee määrittelemään uusia koulutuspaketteja palvelumuotoilun keinoin sekä myymään ja markkinoimaan näitä opiskelijoille ympäri maailmaa. Edunationin ydintoimintaa on nimenomaan kansainvälisten, EU-alueen ulkopuolelta tulevien, opiskelijoiden houkuttelu Suomeen. Yhtiöllä on paljon kokemusta opiskelijoiden kiinnostuksen kohteista ja näille sopivien koulutusohjelmien löytämisestä. ”Tämä on juuri sitä mihin Edunation on aikanaan perustettu eli tarjoamaan maailman parasta koulutusta siitä innostuneille lahjakkaille opiskelijoille ympäri maailmaa.”, toteaa Tuomas Kauppinen, Edunation Oy:n toimitusjohtaja.

”Pyhäjärven kaupunki ja koko seutukuntamme tarvitsee nykyisessä voimakkaan rakennemuutoksen tilanteessa uusia toimenpiteitä alueen talouden kiihdyttämiseksi, jotta Pyhäsalmen kaivoksen malminnoston lopettamisen elinvoimavaikutukset voidaan minimoida. Koulutus on erinomainen keino hyödyntää olemassa olevaa kaivososaamista ja -infraa sekä samalla luoda uutta pohjaa kaupungin ja koko seutukunnan työllisyydelle ja taloudelle”, sanoo Pyhäjärven kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi.

”Laaja-alainen kaivostoiminnan ja maanalaisen rakentamisen ympärille rakentuva koulutustoiminta aina lukiosta ja ammattiopinnoista yliopistotasolle saakka tukevat toisiaan palvellen koko suomalaista vuoriklusteria ja rakennusteollisuutta. Kehittyvä koulutustoiminta Calliossa tuo seutukunnallemme suoria työ- ja elinvoimavaikutuksia.”, jatkaa Kiviniemi.

Lisätietoja: Oulun yliopisto

Back To Top