Skip to content

Akkumetallien alkuperä näkyväksi

GTK

GTK on mukana uudessa hankkeessa, jossa selvitetään akkumetallien alkuperän jäljittämistä. Raaka-aineiden alkuperän tunnistaminen tukee kestävän tuotannon kehitystä.

Kuvituskuva, GTK

Teollisuuden raaka-aineena käytettävien metallien alkuperän jäljittämiseen on kasvava kansainvälinen tarve. Metallien kestävään tuotantoon ja tuotanto-olosuhteisiin halutaan kiinnittää yhä enemmän huomiota. Suomalainen hanke selvittää, miten metallien alkuaineiden ominaisuuksia tutkimalla saadaan hyödynnettävää tietoa raaka-aineen alkuperästä. Raaka-aineilla on omat tunnusomaiset piirteensä, niin sanottu sormenjälki, jonka avulla voidaan mahdollisesti jäljittää jopa valmiin tuotteen materiaalien alkuperä.

Metalleja käytetään muun muassa sähköautojen ja puhelinten akkujen valmistukseen. Myös liikenteen sähköistyminen ja uudet energiatuotannon muodot lisäävät akkujen kysyntää. Akkumetallien tuotannon tulisi olla kestävää, sosiaalisesti vastuullista ja jäljitettävää. Akkumineraaleja tuodaan usein kehittyvistä maista, joissa tuotannon työolosuhteet ja ympäristövaikutukset eivät ole kestävällä pohjalla. Uusien tuotantoprosessien ja jäljitettävyyden kehittäminen edistävät akkumetallien kestävää tuotantoa Suomessa ja Euroopassa. Akkumetallien sormenjälkien tunnistettavuus odotettavasti lisäisi myös tuotannon läpinäkyvyyttä ja vastuullisesti tuotettujen raaka-aineiden kysyntää.

BATTRACE-konsortion yhteishanke kehittää teknologiaa akkumineraalien, -metallien ja -materiaalien jäljitettävyyteen ja kestävään tuotantoon. Koko tuotantoketjun jäljitettävyys on edellytys akkumateriaalien sertifioinnille. Kestäviä prosessointitekniikoita kehitetään, jotta tuotantoa voidaan tehostaa, akkumetalleja saadaan talteen aiempaa enemmän ja akkumetallituotteiden laatua ja arvoa voidaan parantaa.

Hankkeen tutkimusosuus toteutetaan VTT:llä ja GTK:lla vuosina 2020-2023. BATTRACE-konsortion yhteistyössä ovat mukana Suomen Malmijalostus, Keliber, Outotec, Valmet Automaatio, Latitude 66 Cobalt, Fennoscandian Resources ja Mawson.

Lähde: GTK

Back To Top