Skip to content

Vieläkään ei varmuutta Maan magneettikentän olemassaolosta yli 3,5 miljardia vuotta sitten

Erään aikaisemman tutkimuksen mukaan Maan magneettikenttä saattoi olla kehittynyt jopa 4,2 miljardia vuotta sitten. Kun tutkimuksessa käytettyjä kivinäytteitä tutkittiin myöhemmin tarkemmin, havaittiin näytteet epävarmoiksi todisteiksi magneettikentän olemassaolosta. Vieläkään ei siis varmuudella tiedetä, oliko Maan magneettikenttä olemassa yli 3,5 miljardia vuotta sitten. Magneettikentällä on olennainen merkitys planeettamme asuttavuudelle. Magneettikenttä esimerkiksi toimii kilpenä aurinkotuulta vastaan, joka saattaisi muuten hävittää ilmakehän.

Maan magneettikentän syntyvaiheet ovat edelleen arvoitus. Kuva: Greg Shirah and Tom Bridgman, NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio.

Nykyisin planeettamme kiinteän rautaytimen ja sitä ympäröivän nestemäisen ulomman rautapitoisen ytimen vuorovaikutus synnyttää voimakkaita sähköisiä virtauksia ja kauas avaruuteen ulottuvan magneettikentän. Useiden tutkimusten mukaan magneettikenttä oli olemassa ainakin 3,5 miljardia vuotta sitten. Ytimen on kuitenkin arveltu alkaneen kiinteytyä vasta 1 miljardi vuotta sitten, joten tätä aikaisemmin magneettikentän on täytynyt synnyttää jokin toinen prosessi.

Jos magneettikentän muodostumisen tarkka ajankohta saataisiin selvitettyä, voitaisiin paremmin arvioida mikä sen alun perin synnytti. Tällä olisi vaikutusta myös elämän synnyn tutkimiseen. Elämä kehittyi Maassa suunnilleen 4,4-3,5 miljardia vuotta sitten. Sillä, oliko Maalla magneettikenttä vai ei, on suuri vaikutus siihen minkälaisessa ympäristössä elämä alkujaan kehittyi.

Australiassa sijaitsevalta Jack Hillsin paljastumalta on löydetty tähän asti vanhinta kiviainesta, joka on muodostunut noin 4,4 miljardia vuotta sitten. Vuonna 2015 tutkijaryhmä analysoi paljastumalta kerättyjä zirkoneita ja havaitsi niissä merkkejä 4,2 miljardia vuotta vanhasta magneettikentästä. Tämä olisi ollut ensimmäinen todiste magneettikentän kehittymisestä yli 3,5 miljardia vuotta sitten.

Kun Jack Hillsin zirkoneja tutkittiin myöhemmin tarkemmin, huomattiin että magneettinen aines esiintyi mikroskooppisissa raoissa ja murtumissa. Sellaisia rakoja pitkin mineraalien sisään pääsee vettä ja alkuaineita, joista voi muodostua nuorempia sekundäärisiä mineraaleja paljon zirkonien alkuperäisen synnyn jälkeen. Näin ollen Jack Hillsin zirkoneja ei voida pitää luotettavina todisteina Maan magneettikentän varhaisesta muodostumisesta. Tutkijoiden työ magneettikentän iän määrittämiseksi siis jatkuu, mutta nyt osataan paremmin ottaa huomioon magneettisen näyteaineksen laatu.

Lähde: MIT

Back To Top