Skip to content

Erikoiset kaasut avaimena Etelä-Afrikan maastonmuotojen selvittämisessä

Etelä-Afrikassa sijaitseva Highveldin ylänkö on jo kauan ihmetyttänyt tutkijoita. Alue on korkea ja tasainen, ja sen kallioperä epätavallisen lämmin. Maasta purkautuvien kaasujen on nyt arveltu tarjoavan ratkaisun alueen maastonmuotojen selvittämiseksi.

Syvältä Maan vaipasta kohoava pluumi selittää Etelä-Afrikassa sijaitsevan Highveldin ylängön maastonmuodot. Kuva: Stuart Gilfillan.

Kallioperän raoista purkautuvan kaasun huomattiin sisältävän samantyyppisiä heliumin ja neonin koostumuksia, kuin syvällä Maan vaipassa sijaitsevalla kiviaineksella. Tästä on päätelty, että kaasu on peräisin vaipasta nousevasta kuumaa kiviainesta sisältävästä pluumista, jonka kohdalle on muodostunut kuuma piste (engl. hot spot).

Kuumat pisteet ovat alueita, joilla on havaittu pitkäaikaista tulivuoritoimintaa. Tulivuoritoiminta ei kuitenkaan suoraan liity laattatektoniikkaan, eikä selity laattojen reuna-alueiden prosesseilla. Kuuman pisteen synnyttää Maan vaipasta kohoava pluumi, joka pysyy paikallaan tektonisen laatan liikkuessa sen yli.

Tunnettuja kuumia pisteitä ovat esimerkiksi Havaiji ja Yellowstonen alue.
Highveldin kuuman pisteen kohdalla Maan kuori nousee ylöspäin, luoden alueen tunnusomaiset maastonmuodot, eli jopa yli kilometrin korkeuteen kohoavat tasangot. Kuuma piste selittää myös kallioperän epätavallisen korkeat lämpötilat.

Highveldin kallioperän kaasujen analysointi on ensimmäinen suora todiste alueen alla sijaitsevasta pluumista. Pluumin olemassaolosta on aikaisemmin saatu viitteitä myös tietokonemallinnuksen avulla.

Lähde: Edinburghin yliopisto

Back To Top