Skip to content

Syvällä Suomen kallioperässä on aiemmin määrittämätön valtava puhtaan energian varasto

GTK:n tiedote

Uusi geotermisen energian potentiaalikartta on valmistunut. Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tutkijat ovat kartoittaneet Suomen syvän geotermisen energian potentiaalia kalliossa 10 kilometrin syvyyteen saakka. Uusi kartta-aineisto esittää Suomessa potentiaalisimmat geotermisen energian tuotantoalueet. Lisäksi kartta-aineisto näyttää missä syvyydessä Suomen kallioperässä saavutetaan +100 °C lämpötila.

100 °C syvyyskartta. Kuva: GTK

GTK on tehnyt sekä geoenergian eli maalämmön että geotermisen energian potentiaalikartoitusta. Aiemmin julkaistut kartat paljastavat, että Suomen maankamaraan ylimpään 300 metriin on varastoitunut energiaa noin tuhat kertaa koko maan energiantuotannon verran. Samoin Suomen pohjavedestä on hyödynnettävissä paikallisesti merkittävä määrä lämmitys- ja viilennysenergiaa. Näiden maalämpöpotentiaalien lisäksi syvemmällä kallioperässä on edellistä suurempi, valtava potentiaali geotermistä energiaa.

Maalämpö, eli geoenergia, on peräisin maapallon sisältä tulevasta lämmöstä ja auringon säteilystä. Geoterminen energia on maan sisältä tulevaa lämpöä, jonka on varastoitunut syvälle maankuoreen. Sen lähteenä on maapallon ytimestä johtuva energia ja maapallon kuoren sisältämien radioaktiivisten mineraalien hajoamisen tuloksena syntyvä lämpö. Geotermistä energiaa voidaan käyttää suoraan kaukolämmön tuotantoon. Sen tuotannon haasteena on energialähteen saavutettavuus, joka johtuu Suomen geologisista olosuhteista.

Sekä maalämpö että geoterminen energia ovat uusiutuvaa ja päästötöntä energiaa. Näiden energiamuotojen hyödyntäminen mahdollistaa fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämisen ja siten hiilidioksidipäästöjen pienentämisen.

Lisätietoja: GTK

Back To Top