Skip to content

Mannerlaattojen törmäykset tropiikissa viilentävät ilmastoa

Viimeisten 540 miljoonan vuoden (Ma) aikana Maa on kokenut kolme merkittävää jäätiköitymiskautta, jolloin ilmasto viileni ja laajat jäätiköt levisivät. Tutkijat arvelevat, että jääkausien käynnistymiseen liittyy mannerlaattojen törmäilyn seurauksena paljastuva tuore kiviaines ja sen rapautuminen tropiikin alueella.

540 miljoonan vuoden kuluessa mannerlaattojen paikka on vaihdellut. Tutkijoiden mukaan laattatektonisten prosessien paljastaessa tuoretta kiviainesta (oranssi) tropiikissa (vihreä vyöhyke), ilmasto viileni ja alkoi jääkausi. Kuva: Swanson-Hysell tutkijaryhmä.

Merellisten laattojen törmätessä ja noustessa mantereisten laattojen päälle paljastuu suuria määriä tuoretta kiviainesta. Tropiikissa lämpö ja kosteus kiihdyttävät kemiallisia rapautumisreaktioita, joissa erityisesti kiviainesten kalsium ja magnesium reagoivat ilmakehän hiilidioksidin kanssa. Reaktiot vähentävät ilmakehän hiilidioksidia, sitoen sitä esimerkiksi prosessissa muodostuvaan kalkkikiveen. Rapautumisen jatkuessa tarpeeksi laajalla alueella tarpeeksi pitkään, useita miljoonia vuosia, ilmakehän hiilidioksidipitoisuus laskee, jonka seurauksena käynnistyy jääkausi.

Tutkijat havaitsivat kolme ajanjaksoa viimeisten 540 miljoonan vuoden aikana, jolloin tropiikissa sijaitsi laajoja, tuoretta kiviainesta paljastavia tektonisia alueita. Jokainen ajanjakso edelsi tunnettua jäätiköitymiskautta; ordoviikkikauden loppupuoli 455-440 Ma sitten, kivihiili-permikausien taite 335-280 Ma sitten, sekä kenotsooinen kausi, joka alkoi 35 Ma sitten ja jatkuu nykypäivään. Tutkijat havaitsivat myös, että jäätiköitymiskausia ei esiintynyt tektonisten alueiden sijaitessa tropiikin ulkopuolella.

Nykyisin ilmasto lämpenee nopeasti ihmistoiminnan vapauttamien kasvihuonekaasupäästöjen seurauksena. Eräät tutkijat ovat ehdottaneet merellisen kiviaineksen jauhamista ja levittämistä päiväntasaajan seudulle, jotta luonnollisia hiilidioksidia sitovia prosesseja saataisiin kiihdytettyä. Kriitikoiden mukaan kiviaineksen jauhaminen ja kuljetus saattaa kuitenkin itsessään tuottaa suuret määrät hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi prosessi on ihmisten aikakäsitykseen verrattuna hyvin hidas, eikä tuloksia välttämättä havaittaisi pitkiin aikoihin.

Lähde: Massachusetts Institute of Technology

Back To Top