Skip to content

Chilen Atacamassa testataan Marsin maaperän tutkimusta

Chilessä sijaitsevassa Atacaman autiomaassa on menestyksellisesti testattu Marsissa käytettäviä tutkimusmenetelmiä. NASA:n rahoittamassa projektissa autiomaassa testattiin itsenäisesti toimivaa mönkijärobottia, jonka tehtävänä on ottaa näytteitä maanpinnan alapuolelta ja analysoida merkkejä elämästä.

NASA:n testimönkijä Atacaman marsmaisissa olosuhteissa. Kuva: Stephen B. Pointing.

Atacaman autiomaa on äärimmäisen kuiva, eikä sen joillakin alueilla sada vuosikymmeniin. Autiomaan pinta on altistunut ankaralle UV-säteilylle ja maaperä on hyvin suolapitoinen. Atacaman olosuhteet ovat siis hyvin lähellä Marsin olosuhteita.

Mönkijä porasi maaperänäytteitä noin 80 cm syvyydestä. Tutkijat vertasivat käsin varovasti otettuja verrokkinäytteitä mönkijän ottamiin näytteisiin analysoimalla niistä mikrobien DNA:ta. Kummallakin menetelmällä otettujen näytteiden tulokset olivat samankaltaisia, mikä osoitti robotin pystyvän tarkkaan näytteenottoon.

Onnistuneen näytteenottotestin lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että aavikon maaperässä mikrobeja esiintyi hyvin vaihtelevina laikkuina. Mikrobien esiintyminen riippui esimerkiksi saatavilla olevasta kosteudesta, ravinteista, sekä maaperän geokemiallisista ominaisuuksista. Mikrobipopulaatioiden laikukkuus saattaa siis olla ominaista myös vierailla taivaankappaleilla, mikä hankaloittaa näytteenottoa ja luo paineita hyvän näytteenottosuunnitelman luomiseksi.

Aikoinaan Marsiin lähetettävä mönkijä tulee ottamaan maaperänäytteitä noin kahden metrin syvyydestä. Ennen varsinaista tutkimusmatkaa menetelmiä on testattava huolellisesti Maassa, jotta mahdollisiin ongelmiin voitaisiin varautua ja tuloksia tulkita oikein.

Lähde: Frontiers

Back To Top