Skip to content

Teheran vajoaa pohjaveden pinnan laskiessa

Satelliittimittausten perusteella Iranin pääkaupunki Teheran vajoaa paikoin jopa 25 cm vuosivauhdilla. Teheranin alueen vajoamista tutkittiin InSAR (Interferometric Synthetic Apertutre Radar) metodin avulla, hyödyntäen useiden eri satelliittien keräämää dataa vuosilta 2003 – 2017.

Satelliittimittausten perusteella Teheranin alue vajoaa paikoitellen jopa 25 cm vuosivauhdilla. Kuva: M. Haghighi & M. Motagh / GFZ Potsdam.

Syynä maan vajoamiseen on pohjaveden pinnan aleneminen. Vuosien 1984 ja 2011 välillä pohjaveden pinta on laskenut jopa 12 metrillä. Pintaa on alentanut kasvava veden käyttö.

Pohjaveden kulutus on lisääntynyt erityisesti maatalouden investointien ja kasteluveden käytön lisäämisen seurauksena. Lisäksi Teheranin kasvava kahdeksan miljoonainen väestö käyttää yhä enemmän vettä; vuonna 1968 alueella arveltiin olevan noin 4 000 kaivoa, vuonna 2012 noin 32 000.

Pohjavesi myöskin uusiutuu aiempaa hitaammin, sillä valuma-alueiden yläjuoksuille on rakennettu runsaasti patoja veden varastoimiseksi. Patoja on pidetty syynä myös Urmiajärven, joka on maailman toiseksi suurin suolajärvi, kutistumiseen.

Vaikka pohjavesivarastoja saataisiinkin täydennettyä, eivät painuneet maakerrokset enää pysty varastoimaan yhtä paljon vettä kuin aikaisemmin. Tutkijoiden mukaan tilannetta voisi kuitenkin helpottaa pohjaveden kestävän käytön rajojen määrittäminen, sekä käytön tarkempi valvonta viranomaisten taholta.

Lähde: GFZ Potsdam

Back To Top