Skip to content

Aiheuttiko supernova suurten merieläinten sukupuuton?

Noin 2,6 miljoonaa vuotta sitten pleistoseenikauden taivaalla loisti oudon kirkas valo. Viikkoja tai kuukausia kestänyt valoilmiö oli peräisin supernovasta noin 150 valovuoden päässä Maasta. Muutaman sadan vuoden kuluttua valon sammuttua Maahan saapui kosmisen energian tsunami, joka muutti ilmastoa ja saattoi aiheuttaa suurten merieläinten sukupuuton.

Supernovan jäänne. Kuva: NASA.

Supernovista kerätyn yleisen tiedon perusteella niiden on oletettu voivan vaikuttaa myös Maan olosuhteisiin. Nyt tutkitun supernovan paikka ja aika tunnetaan tarkasti, joten sen mahdollisia vaikutuksia voitiin arvioida. Arvioita verrattiin Maasta löytyviin havaintoihin supernovan jälkeisestä ajasta.

Supernovan todisteena pidetään rauta-60 isotoopin esiintymistä. Radioaktiivisen luonteensa vuoksi Maan muodostumiseen liittyvä ”alkuperäinen” rauta-60 on jo aikoja sitten kadonnut, joten nykyisin löydettävän rauta-60 isotoopin on päätelty olevan peräisin supernovista. Tutkijoiden mukaan pleistoseenin alkuajan massasukupuutosta ei välttämättä ole vastuussa yksi ainoa supernova, vaan kenties useamman supernovan sarja, joista 2,6 miljoonaa vuotta sitten sattunut tapahtui suhteellisen lähellä Maata.

Myonien suihku saattoi tuhota bussin kokoiset megalodonit noin 2,6 miljoonaa vuotta sitten. Kuva: Wikimedia Commons.

Supernovasta tai supernovista peräisin oleva energia, jonka ansiosta Maahan ilmestyi rauta-60 isotoopin kerros, aiheutti myös haitallisten partikkelien suihkun ilmakehän läpi. Partikkelit olivat myoneja, jotka muistuttavat elektroneja, mutta ovat noin 200 kertaa raskaampia. Altistuminen myoneille aiheutti epämuodostumia ja syöpiä, erityisesti suuremmille eläimille. Tutkijoiden arvioiden mukaan ihmisen kokoisilla eläimillä olisi esiintynyt noin 50 % enemmän syöpiä, kuin nykyään. Suuremmilla eläimillä, kuten elefanteilla ja valailla sairauksia olisi esiintynyt vielä runsaammin.

Plioseeni-pleistoseenikausien taitteen suurten merieläinten sukupuutolle ei ole aiemmin löytynyt selkeää syytä. Supernovan säteily ja sen aiheuttamat sairaudet saattavat olla osa ratkaisua, ja syynä esimerkiksi jättiläismäisen hain, megalodonin, häviämiseen.

Lähde: The University of Kansas

Back To Top