Skip to content

Suo­mi en­sim­mäis­tä ker­taa mu­ka­na geo­tie­tei­den olym­pia­lais­sa – tu­liai­si­na prons­si­mi­ta­li

Helsingin yliopiston tiedote

Suomen joukkue palasi Thaimaasta. Kuva: Helsingin yliopisto

Kahdennettoista kansainväliset geotieteiden olympialaiset (IESO 2018 Earth Science For All) järjestettiin Thaimaassa 8.-17.8.2018. Suomella oli joukkue kilpailuissa ensimmäistä kertaa.

Kaikkiaan 154 alle 19-vuotiasta lukiolaista 38 maasta kilpaili yksilöinä kirjallisessa kokeessa ja geotiedettä käytännössä soveltavassa osuudessa. Lukiolaiset oli jaettu myös kansainvälisiin joukkueisiin, jotka kilpailivat kahdessa eri projektiluontoisessa tehtävässä: Maastossa tehtyjen havaintojen perusteella valmistellusta suullisesta esityksestä sekä verkkoaineiston perusteella valmistellusta posteriesityksestä.

Tu­los ylit­ti odo­tuk­set

Eelis Junnila (Olarin lukio) saavutti pronssimitalin yksilökilpailussa ja Kasperi Laineen (Espoon yhteislyseon lukio) kansainvälinen ryhmä ylsi kolmannelle sijalle maastoprojektin suullisessa esityksessä. Suomen joukkueessa kilpailivat myös siihen valitut Jutta Jokela (Padasjoen lukio) ja Sandra Toikka (Olarin lukio).  Joukkueen mentoreina toimivat Raija Teider (Espoon yhteislyseon lukio) ja Pirjo Tuominen (Padasjoen lukio).

– Maat, joissa geotiede on osana opetusohjelmaa, menestyivät kisoissa parhaiten. Suomen joukkue pärjäsi ensikertalaiseksi erittäin hyvin ja ylitti odotukset, toteaa yliopistolehtori Kirsti Korkka-Niemi Helsingin yliopistosta. Kirsti Korkka-Niemi ja Seija Kultti Helsingin yliopiston geotieteiden kandiohjelmasta olivat olympialaisissa tarkkailijoina havainnoimassa itse kisojen lisäksi myös eri maissa olevia käytäntöjä ja geotieteiden opetuksen tasoa geotieteiden toisen asteen opetuksessa.

K.H. Renlundin säätiö sekä Suomen Geologinen seura rahoittivat joukkueen osallistumisen kisoihin.

Geotiede ei Suomessa kuulu lukion tai perusasteen opetussuunnitelmaan omana oppiaineenaan, kuten useissa maissa. Geotiedettä opetetaan kuitenkin jonkin verran osana maantiedettä, biologiaa, fysiikkaa ja kemiaa. Geotieteiden hajanaisuus toisen asteen koulutuksessa vaikeuttaa geotieteistä kiinnostuneiden mahdollisuutta löytää oikea hakukohde.

Jat­kos­sa pal­kin­to­na opin­to-oi­keus geo­tie­tei­den kan­dioh­jel­maan?

Suomen Geologisen seuran koulutustoimikunnan aloitteesta joukko Helsingin yliopiston ja Åbo Akademin geotieteiden opettajia toteutti ensimmäisen joukkueen jäsenten karsinnan, valinnan ja valmennuksen. 

Jatkossa esikarsinta on tarkoitus toteuttaa lukioissa valtakunnallisena geotieteiden kokeena ja olympialaisten toivotaankin lisäävän lukiolaisten tietoisuutta geotieteistä hakukohteena.

Helsingin yliopistossa valmistellaan esitystä siitä, että geotieteiden olympiajoukkueen kaikki neljä jäsentä saisivat opinto-oikeuden geotieteiden kandiohjelmaan saavutettuaan korkeakoulukelpoisuuden.

Geotieteiden olympialaisten sivut: 12th International Earth Science Olympiad, 8 – 17 elokuuta 2018, Mahidol University Kanchanaburi Campus, Thailand

Li­sä­tie­to­ja: Helsingin yliopisto

Back To Top