Skip to content

Suomalaisia oppiaineistoja

Muuttuva Maa – Aikamatka Suomen geologiaan (GTK). GTK:n Espoon geonäyttelyn keskeinen digisisältö ”Muuttuva maa” verkkopalveluna kaikkien saataville.

Virtuaalinen Muutosta ilmassa -näyttely (Luomus). Voit nyt tutustua Luonnontieteelliseen museon Muutosta ilmassa -näyttelyyn etänä, kotiluokasta tai omalta sohvalta käsin!

Geologiaa helposti (Itä-Suomen yliopisto). Käsikirja opettajille geologian perusteista ja luonnonvarojen kestävästä käytöstä.

Merenranta kutsuu opaskirja
Kohderyhmä: alakoulu, yläkoulu ja toinen aste

Retkenjärjestäjän opas
Sopii myös kiviretkien järjestäjälle

Need-hankkeen opetusmatateriaalit (Itä-Suomen yliopisto). Kansainvälisessä NEED-hankkeessa tuotettiin geologia-aiheisia opetuskokonaisuuksia, jotka kytkeytyvät koulun ulkopuolisiin oppimisympäristöhin: Suomen Kivikeskukseen Juuassa sekä Kolin, Leivonmäen ja Linnansaaren kansallispuistoihin.

Suomen kallioperä -opetusmateriaali (GTK). Sivulle on koottu GTK:n tuottama opetusmateriaali Suomen kallioperästä, joka on tarkoitettu erityisesti koululaisille (yläaste ja lukio), opiskelijoille ja maantieteen opettajille.

Suomen kallioperä e-kirja (Suomen Geologinen Seura).

Ilmasto-opas.fi. Ilmastonmuutostietoa kokoavalla Ilmasto-opas.fi -sivustolla on esitetty  esimerkiksi Maapallon ilmastohistoria -moduuli, joka havainnollistaa eri aikakausien ilmasto-olosuhteita.

Interaktiivinen mineraalinmäärityskaavio (Oulun yliopisto).

Virtuaalainen kivinäyttely (GTK). Kierrettävissä digitaalikuvissa voit katsoa näytteitä eri suunnista sekä lähempää että kauempaa.

Suomen mineraalit e-kirja (GTK).

Mineralogian perusteet e-kirja (Oulun yliopisto).

Suomen korukivet e-kirja (GTK). Katso myös sivuston materiaalit ja ohjeet liittyen korukivien hiontaan: Johdatus korukiviin, Korukivien hionta ja Korukivien hiontavaiheet.

Retkeilijän kiviopas (GTK).

Kivi- ja mineraalinäytteiden vaarallisuus (GTK). Selvitys kiviharrastajille ja kouluille.

Perustietoa uraanista (GTK).

Back To Top