Suomen kallioperä – opetusmateriaali (GTK)

GTK

Sivulle on koottu GTK:n tuottama opetusmateriaali Suomen kallioperästä, joka on tarkoitettu erityisesti koululaisille (yläaste ja lukio), opiskelijoille ja maantieteen opettajille. Aineisto koostuu kuudesta diasarjasta (pdf-muodossa):

Erittäin lyhyt ja yksinkertaistava johdatus erittäin pitkään ja monimutkaiseen aiheeseen

Arkeeinen aika eli 2500 miljoonaa vuotta vanhemmat tapahtumat

Karjalaiset muodostumat eli vanhan mantereen päälle kerrostuneet sedimentit ja vulkaniitit

Svekofenniset kivilajit eli Etelä- ja Keski-Suomen synty

Rapakivet eli Suomen nuorimmat laaja-alaiset syväkivi-intruusiot

Rapakiviä nuoremmat tapahtumat eli viimeiset 1500 miljoonaa vuotta

Vastaa