Skip to content

Geologia ammattina

Geologi kenttätöissä. Kuva: Teemu Karlsson

Työkseen geologit mm.

 • tutkivat maankamaran rakennetta ja koostumusta sekä elämän kehitys-historiaa
 • kartoittavat maa- ja kallioperää
 • etsivät ja tutkivat malmeja, teollisuusmineraaleja, rakennuskiviä, pohjavettä ja muita maankamaran raaka-aineita
 • toimivat ympäristöasiantuntijoina kunnissa ja valtionhallinnossa
 • tutkivat maa- ja kallioperän rakennettavuutta
 • toimivat tutkijoina ja opettajina.

Työ on luonteeltaan luonnonläheistä: tehtävistä riippuen geologi voi tehdä runsaasti kenttätöitä maastosta tai ainakin välillä piipahtaa kentällä. Koulutuksesta ja kiinnostuksesta riippuen geologi voi sijoittua hyvinkin erilaisiin tehtäviin eli ammatti on monipuolinen. Geologit itse tietysti kokevat työnsä kiinnostava ja palkitsevana, mutta työ on tärkeää myös yhteiskunnallisesti.

Hiljattain valmistuneiden geologien urapolusta ja tehtävistä voi lukea lisää Suomen Geologisen Seuran Geologi-lehden (6/2017) artikkelista ”Geologi lähtee töihin – vastavalmistuneiden urapolku”.

Geologit voivat sijoittua esim.

 • Geologian tutkimuskeskukseen
 • ympäristöhallintoon
 • yliopistoihin ja korkeakouluihin
 • kuntien palvelukseen
 • malminetsintä- ja kaivosyhtiöihin
 • insinööri- ja suunnittelutoimistoihin
 • rakennusyhtiötöihin, erityisesti maa- ja vesirakennusalalle
 • tielaitokselle.

Suomessa työnantajat jakautuvat seuraavasti (%):

 • valtio (70)
 • yksityinen (23)
 • kunnat (4)
 • muu (3)

Geologia on alana kansainvälinen; suomalaisia geologeja toimii tätä nykyä asiantuntijoina kaikilla mantereilla – myös Antarktiksella. Geologin ammatin profiili on viimeaikoina monipuolistunut ja geologisen asiantuntemuksen merkitys on korostunut esimerkiksi ympäristöalalla. Geologiaa, geofysiikkaa tai muita geotietä pääaineenaan lukeneiden kuukausipalkkojen keskiarvo on 4563 € ja mediaani 4400 € (Loimun vuoden 2022 tutkimus).

Geologin perustutkinto on filosofian maisteri (FM) ja perustutkinnon voi suorittaa Helsingin, Turun ja Oulun yliopistoissa, sekä Åbo Akademissa. 

Geologien perinteinen edunvalvontajärjestö on Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry, jonka keskusjärjestö on Akava. Liittoon kuuluu noin 600 geologia.

Back To Top