Skip to content

Digitalisoituva mineraalitieto ja tekoäly tuodaan malminetsinnän avuksi

GTK

GTK ja sen kumppanit ryhtyvät kehittämään digitaalisia ja laskennallisia mineraalien tunnistuksen sovelluksia ja ratkaisuja kullanetsinnän ja kultaesiintymiä hyödyntävän kaivostoiminnan sekä niitä palvelevien yritysten liiketoimintaedellytysten parantamiseen.

Vuoden alussa käynnistynyt Hattu 3D -projekti (Hatun liuskejakson 3D-mineraalisysteemi) tähtää kullan alkuvaiheen malminetsinnän nopeuttamiseen ja tarkentamiseen alueilla, joihin malminetsintä ei ole aiemmin juuri kohdistunut ja joilta on vähän tietoa saatavilla.

Projekti kehittää geologisista syväkairausnäytteistä koottujen suurten tietoaineistojen laskennallisia yhteistulkintoja uusimpia digitaalisia mittaus- ja tekoälyteknologioita soveltamalla, yhdistettynä eri menetelmillä maastosta kerätyn maankamaran ominaisuustiedon 3D-mallinnukseen.

Menetelmien kehittämisessä tutkimuskohteena on Ilomantsissa sijaitseva jo hyvin tunnettu Hatun liuskejakso, jonka kaltaisia ja ikäisiä kultapotentiaalisia geologisia jaksoja on olemassa myös muun muassa Australiassa ja Kanadassa.

Projektin toteuttaa Geologian tutkimuskeskus vuosina 2018–2019, ja sen kustannusarvio on noin 640 000 euroa. Projektia rahoittaa Business Finland (rahoitusosuus noin 88 %, EAKR-rahoitus).

Mukana projektissa ovat Endomines Oy, Palsatech Oy, Nurmeksen Työstö ja Tarvike Oy, Future Missions Oy ja Joensuun seudun kehittämisyhtiö JOSEK Oy.

Lisätietoa: GTK

Back To Top