Doomi

Pyöreä tai ellipsinmuotoinen ympäristöään ylemmäksi kohonnut kupolimainen geologinen rakenne.

Drumliini

Mannerjään liikkeen suuntainen virtaviivaistunut pohjamoreenista syntynyt selänne, selvästi ympäristöstään kohoava.

Dryaskaudet

Vanhempi dryaskausi ja nuorempi dryaskausi; Veiksel-jäätiköitymisvaiheen lopulla vallinneet kylmän ilmaston kaudet, joille on ominaista tundrakasvillisuus.