Skip to content

Dryaskaudet

Vanhempi dryaskausi ja nuorempi dryaskausi; Veiksel-jäätiköitymisvaiheen lopulla vallinneet kylmän ilmaston kaudet, joille on ominaista tundrakasvillisuus.

Back To Top