Akselitaso

Poimuttuneiden kerrosten taivekohtien määrittämä tasomainen tai kaareva pinta.

Alkalikivi

Magmakivilajeja, joissa alkalimetallien (K, Na jne.) määrä suhteessa alumiinin ja/tai piin määrään on korkea. Alkalikiville tyypilli-siä mineraaleja ovat mm. alkalimaasälvät ja foidit sekä alkaliamfibolit ja -pyrokseenit.

Allerödkausi

Veiksel-jäätiköitymisvaiheen lopulla vallinnut suotuisan ilmaston kausi.

Allikko

Keidassuon avovesikulju, turvepohjainen suolampi (ks. kulju).

Alloktoninen muodostuma

Esim. kallioperän osa tai alue, joka on muodostunut muualla ja siirtynyt nykyiselle paikalleen tektonisissa liikunnoissa.