Skip to content

Alkalikivi

Magmakivilajeja, joissa alkalimetallien (K, Na jne.) määrä suhteessa alumiinin ja/tai piin määrään on korkea. Alkalikiville tyypilli-siä mineraaleja ovat mm. alkalimaasälvät ja foidit sekä alkaliamfibolit ja -pyrokseenit.

Back To Top