Päämineraalit

Mineraalit, jotka vaikuttavat kivilajin nimeämiseen ja joita on yleensä vähintään 5 % kiven aineksesta.

Pakkasrapautuminen

Lämpötilavaihteluiden ja jäätyvän veden aiheuttama kivilajin halkeilu ja
sen seurauksena rikkoontuminen.

Paleomagnetismi

Tieteenhaara, joka pyrkii selvittämään Maan muinaisten magneettikenttien suuntia sekä mannerten sijaintia kivissä säilyneen remanenssimagnetismin avulla.

Paleontologia

Fossiileja, muinaisia elämänmuotoja ja niiden kehitystä tutkiva tiede.

Paleosomi

Migmatiitin vanhin osa eli alkuperäisen kiven sulamatta tai muuttumatta jäänyt osa.

Paljakkasuo

Pohjoisimman Suomen tunturien rinteillä esiintyvä ohutturpeinen (< 1 m) suoyhdistymätyyppi, jolta pienmuodot yleensä puuttuva.

Paljastuma

Paljas tai hyvin lähellä maanpintaa esiintyvä kallio, joka on usein hieman muusta ympäristöstä koholla.

Pallekivikko

Aallokon ja talvisen jään työnnön kasaama rantaviivan suuntainen kivi- ja lohkarejono, jossa kivet ja lohkareet ovat asettuneet poikittain jään työntöä vastaa.