Pakkasrapautuminen

Lämpötilavaihteluiden ja jäätyvän veden aiheuttama kivilajin halkeilu ja
sen seurauksena rikkoontuminen.