Maalaji

Geologisen prosessin tuloksena syntynyt maakerrostumatyyppi; vrt. kivilaji.

Maalajite

Tietyn kivennäismaalajin tiettyä raekokoa oleva ainesosa.

Maankohoaminen

Maankuoren palautuminen mannerjäätikön
aiheuttamasta painumisesta entiseen asemaansa.

Maankuori

Maapallon uloin kerros; merellisen kuoren paksuus on keskimäärin 6 – 7 km, mantereisen 35 – 40 km.

Maannos

Biologisten, kemiallisten ja fysikaalisten tekijäin vaikutuksesta muuttunut luonnontilaisen maan pintakerros; maannoksessa erotetaan yleensä A-horisontti (humuskerros ja vaalea uuttunut kerros) ja B-horisontti (rikastumiskerros), jonka alla on C-horisontti (muuttumaton pohjamaa).

Maaperä

Kallioperää verhoava maapeite kaikkine aineksineen.

Maatuneisuusaste

Eli turpeen huminositeetti (H) ilmoitetaan von Postin kymmenasteikolla niin, että H1 on maatumatonta turvetta ja H10 täysin maatunutta turvetta.

Maavesi

Maanpinnan ja pohjavedenpinnan välisessä vyöhykkeessä sitoutuneena ja vapaana oleva vesi.