Skip to content

Geo University – Kaikille avoimia verkkokursseja

FIN-GEO-verkoston verkkokurssit ovat kaikille avoimia geotieteiden alan oppimateriaaleja Digicampuksessa. Erityisesti kandivaiheen kurssien tueksi kehitetyt materiaalit sopivat myös itseopiskeluun ja niitä voi hyödyntää myös lukio-opetuksessa. Verkkokurssit ovat saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi. Verkkokurssien laajuus on 1-2 op.

JOHDATUS GEOKEMIAAN
Yliopisto-opintojen alkupuolelle suoritettavaksi suunniteltu kurssi tarjoaa johdatuksen geokemian keskeisiin aihekokonaisuuksiin maailmankaikkeuden synnystä maapallon keskeisten sfäärien kehitykseen ja kiertokulkuun. Linkki kurssille

KESTÄVYYS GEOTIETEISSÄ
Aineopintotasoinen kurssi, jolla perehdytään siihen mitä kestävyys ja kestävä kehitys tarkoittaa geotieteissä. Kurssi antaa opiskelijalle valmiudet pohtia laajemmin omaa rooliaan asiantuntijana kestävän kehityksen näkökannalta. Linkki kurssille

RAKENNEGEOLOGIA
Rakennegeologian aineopintotasoinen itseopiskelupaketti suunnattuna erityisesti Suomen geologiseen ympäristöön. Kurssilla tutustutaan rakennegeologian keskeisiin käsitteisiin ja aihekokonaisuuksiin. Linkki kurssille

SUOMEN KALLIOPERÄN KEHITYS
Yliopisto-opintojen alkupuolelle sopiva kurssi, joka tarjoaa ajankohtaista tietoa Suomen kallioperän synnystä ja kehityksestä, aina arkeeisesta kallioperästä nuoriin törmäyskraatereihin. Linkki kurssille

Back To Top