Skip to content

Turvekangas

Vanha ojitusalue, jonka kuivatus on ollut hyvin tehokas; puusto on tavallisen talousmetsän kaltaista ja pintakasvillisuus on saavuttanut suhteellisen pysyvän, suokasvillisuudesta selvästi poikkeavan ja kangaskasvillisuutta muistuttavan koostumuksen (suokasvien osuus alle 25%).

Back To Top