Skip to content

Suomuuttuma

Alue, jolla puuston kasvu on ojituksen takia selvästi elpynyt ja pintakasvillisuuden muutos on ehtinyt pitemmälle kuin ojikossa (rahkasammal vähentynyt, varpujen osuus lisääntynyt).

Back To Top