Suhteistunut

Maalajista: sellainen maalaji, jossa pienet rakeet täyttävät isompien väliset
tilat, joka on tiivis ja jolla on suuri tilavuuspaino.