Subglasiaalinen uoma ja kuru

Jäätikön pohjalla virranneen jäätikköjoen kuluttama muoto, uoma on kalliopohjainen maaperään syntynyt ja kuru kalliopohjainen ja -seinäinen muoto.