Skip to content

Purkauskerrostuma

Jäätikön sulamisvesien tai jääjärven äkillisen purkauksen seurauksena syntynyt huonosti lajittunut kasauma.

Back To Top