Skip to content

Poikittainen moreeniselänne

Jäätikön liikettä vastaan kohtisuoraan kasaantunut pohjamoreeniselänne, kiviaines suuntautunut jäätikön liikkeen suuntaisesti.

Back To Top