Skip to content

Pohjavesiesiintymä

Pohjavettä sisältävä maankamaran osa, jonka rajat ja pohjaveden muodostumis- ja purkautumisalueet voidaan määrittää.

Back To Top