Skip to content

Pitkittäinen moreeniselänne

Mannerjään virtauksen suuntainen, selvästi ympäristöstään kohoava pohjamoreenista syntynyt selänne vrt. drumliini.

Back To Top