Peruskallio

Kiteinen peruskallio: se maankamaran osa, joka on syntynyt kiteisistä, kovista kivilajeista; usein irtaimien maalajien peittämä.