Skip to content

Ordoviikkikausi

Yksi paleotsooisen maailmankauden kausi, jota edelsi kambri ja jonka jälkeen alkoi siluuri. Alkoi 488 miljoonaa vuotta sitten ja kesti noin 44 miljoonaa vuotta. Kausi jaetaan ala-, keski- ja yläordoviikkikauteen. Tänä aikana syntyneitä kiviä nimitetään ordoviikkisysteemiksi.

Back To Top