Skip to content

Opaali

Kvartsityyppi (ks. Kvartsi)

Opaali syntyy saostumalla haihtuvista SiO2-pitoisista vesiliuoksista mikroskooppisen pieninä pallosina hiekkakiviin tai vulkaanisiin kivilajeihin. Myös kuumissa lähteissä voi syntyä opaalia. Opaali on amorfinen eli sitä ei esiinny kiteisessä muodossa. Opaali sisältää aina jonkin verran vettä, sitä voi olla opaalissa jopa 30 %. Opaalit voidaan jakaa kolmeen ryhmään; tavallisiin opaaleihin, tuliopaaleihin ja jalo-opaaleihin.

Back To Top