Murrossuunta

Kallioperän sisäisen jännityksen purkautuessa syntynyt murtuma; näkyy maastossa usein pitkinä, suorina laaksoina.