Muinaisuoma

Jäätikön sulamisvesien kuluttama uoma sekä jääkauden jälkeisiin meri-
ja järvivaiheiden muutoksiin liittyvä uoma.