Skip to content

Moreenipeite

Jäätikköjen kuljettamista, kasaamista ja kerrostamista aineksista syntynyt sekalajitteinen maalajikerrostuma.

Back To Top