Skip to content

Meri- ja järvikerrostuma

Rauhallisissa oloissa meren tai järven pohjaan laskeutuneen hienorakeisen aineksen (d50 < 0,06 mm) muodostama kerrostuma.

Back To Top