Loppilainen

Loppilaiseen, Fennoskandian kilven myöhäisarkeeiseen orogeniaan kuuluva, ikä n. 2 900 – 2 600 miljoonaa vuotta; vrt. saamilainen.