Kumpu-kuoppamaasto

Reunamuodostumien ja harjujen liepeille, kuolleen jään alueelle syntynyt lajittuneen aineksen kumpujen ja selänteiden sekä niiden välisten kuoppien muodostama maasto.