Kuivakuorikerros

Pohjavedenpinnan yläpuolella oleva, mineraalirakeiden kuivumiskutistuman aiheuttama kantavampi hienolajitteisen maalajin pintakerros.