Skip to content

Konkreetio

Sedimenttikiveen diageneesin yhteydessä syntyvä pallo- tai ellipsoidimainen, ympäristöään kovempi kohta, jonka iskos on karbonaattia tai kvartsia. Konkreetioiden läpimitta voi vaihdella muutamasta senttimetristä muutamaan metriin. Uudelleenkiteytyneet konkreetiot ovat tavallisia sedimenttisyntyisissä metamorfisissa kivissä.

Back To Top