Koheesiomaalaji

Hienorakeiset maalajit, joita pitää koossa rakeiden välinen kiinnevoima (koheesio).