Skip to content

Kivettynyt puu

Kvartsityyppi (ks. Kvartsi)

Kivettynyt puu on mineralogisesti kalsedonia. Se ei ole varsinainen kivettymä, kiveksi muuttunut puu. Kivettynyt puu syntyy, kun puu kuolemansa jälkeen peittyy nopeasti sedimenttiin. Siten puun ulkoinen rakenne säilyy. Huokosvesi kuljettaa puun orgaanisen aineksen pois ja korvaa sen mineraaliaineksella. Puu ei siis muutu kiveksi, vaan sen puumateriaali korvautuu kiviaineksella. Tämä tapahtuu niin hitaasti, että jopa puun sisäiset rakennepiirteet, kuten vuosirenkaat toistuvat. Väriltään kivettyneet puut ovat yleensä harmaita ja ruskeita, joskus esiintyy kirkkaitakin värejä.

Back To Top