Kerrallinen savi

Jäätikön sulamisvesien syvään suolattomaan tai vähäsuolaiseen veteen kerrostama sedimentti, diataktinen tai symmiktinen lustosavi (ks. lusto).