Harju

Jäätikön railoon tai tunneliin syntynyt pitkä, kapea, mutkitteleva enimmäkseen lajittuneista aineksista muodostunut kasauma.