Skip to content

Eroosio

Juoksevan veden, jäätikön, rantatyrskyn tai tuulen aiheuttama maanpinnan kuluminen. Tähän liittyviä prosesseja ovat mm. kiviaineksen rikkoutuminen, rapautuminen, kemiallinen liukeneminen ja ainesten kuljetus.

Back To Top