Skip to content

Eem-meri

Viimeistä Veiksel-jääkautta, edeltäneen interglasiaalikauden aikainen Itämeren merivaihe.

Back To Top