Skip to content

Baltian klintti

Noin 1200 km matkalla erottuva kalliotörmä, joka ulottuu Ruotsista öölännin saaren tuntumasta Itämeren poikki Venäjän Laatokalle. Pohjois-Viron klintti on osa Baltian klinttiä.

Back To Top