Antoisuus, tuotto

Pohjavedestä: vesimäärä, joka aikayksikössä (esim. m³/vrk) voidaan ottaa jatkuvasti pohjavesikerroksesta.